Gilgamesh: The Flood

door ,

 

The Flood is een hoofdstuk uit Gilgamesh, een strip door Cecilia Valagussa, Dennis Marien, Marie-Brune de Chassey en Adley. Je herkent misschien een Bijbelse scène, maar dit heldenepos is ruim 2000 jaar ouder. Het volledige verhaal kan je verkrijgen via deze link.