GRADUATION SHOW: Ilka Verhelst

KASK Gent

« terug naar Graduation Show overzicht

Ilka Verhelst (°1989): Via een grote omweg kwam ik vier jaar geleden terecht op de illustratie-afdeling van het KASK. Veel wist ik van de illustratiewereld nog niet af, maar de liefde voor het tekenen was er zeker wel. Hier vond ik tijdens mijn opleiding eindelijk een manier om mijn interesse in het observeren en registeren van ons dagelijks bestaan om te zetten in iets tastbaars. De tijd heeft voor mij bepaald dat ik niet onmiddellijk na de middelbare school illustratie ben gaan studeren, en tijd speelt dan ook een belangrijke rol in mijn werk.

Vaak stelde ik mij de vraag of ik mijn tijd verspil, of kwam ik tot het besef dat ik niet ieder moment in de tijd ten volle beleefde. De tijd loopt meedogenloos door en wanneer we beseffen dat we hem zo goed mogelijk moeten proberen te besteden, is hij dus alweer voorbij. In tegenstelling tot het constante verloop van de tijd is onze ervaring ervan dus fragmentarisch: alleen niet-alledaagse gebeurtenissen blijken de moeite waard te zijn om ten volle te beleven en daarna nog te herinneren. Daardoor lijkt het alsof onze levens voor een groot deel uit nietszeggende momenten bestaat waar we niets meer mee lijken te doen dan ze slechts ondergaan. Mijn werk bestaat eruit om net datgene waar we normaalgezien geen aandacht aan besteden neer te tekenen waarbij elke stap evenwaardig is aan de vorige én de volgende.

Over Will & Paul: “‘Will & Paul’ is een stripreeks die het snelle en fragmentarische verloop van het klassieke stripverhaal poogt te vertragen en uit te spinnen met het doel ieder moment in de tijd te proberen vatten. Hierdoor dwingt het ons om in te zien dat de actie en niet het doel primeert. Daarin zijn de hoofdpersonages Will en Paul niet meer dan stand-in figuren, die ik nodig heb in mijn poging een nieuwe tijdservaring te creëren. Door de naïeve lijntekeningen gemaakt op standaard A4-formaat probeer ik de essentie en eenvoud van die momenten te vangen.”