Grensgebied: Marktcorruptie
19 mei 2018 


We moesten het op Pulp deLuxe de laatste maanden even stellen zonder Grensgebied-afleveringen. De recentste editie van Zine Happening bracht daar verandering in. Daar maakten we kennis met Marktcorruptie die de grenzen opzoekt met onder andere poëzie, houtskooltekeningen en hekserij. We laten ze zelf even aan het woord.

mc

MARKTCORRUPTIE ontkiemde op 20 januari 2018, na enkele halve liters bier in een kroeg in Brighton. We (Dominique De Groen & Arno Van Vlierberghe) begonnen onder een gunstig gesternte, want op diezelfde dag ging Donald Trumps regering in shutdown. Er is geen beter Nu dan dit corrupt en futloos heden om het heft, en daarbij meteen ook de literaire productiemiddelen, in eigen handen te nemen en tegenwerking te bieden aan alles wat in de weg staat van het gedicht, van het vrij circuleren van kennis, kunst, gevoelens, dromen. En daarmee is alles bombastisch gezegd, want bovenal willen we met MARKTCORRUPTIE die (kleinschalige) projecten verwezenlijken die moeilijk elders kunnen aarden, die zelden opgeveegd worden door de grove borstels van concern-uitgeverijen en andere grote literaire machtscentra. We laten ons vanuit een poëzie-achtergrond voornamelijk informeren door spontaneïteit, DIY-mentaliteit en ad hoc samenwerkingen tussen schrijvers en andere kunstenaars. Belangrijk voor ons is dat we ons niet gaan opwerpen en profileren als een zoveelste uitgeverij op zoek naar eigen hoekje van de markt om te monopoliseren. De eindproducten waarmee we de markt willen verzadigen en corrumperen kunnen allerlei vrije vormen aannemen. Tot nu toe, op zo’n 4 maand tijd, hebben we 4 chapbooks uitgegeven.

We begonnen onder een gunstig gesternte, want op diezelfde dag ging Donald Trumps regering in shutdown.

 

Met Mark Baumer is dood (Arno Van Vlierberghe, 2018) en Bacterial Girl (Dominique De Groen, 2018) wilden we vooral tegemoetkomen aan het verlangen de afstand tussen het schrijven en openbaar maken van nieuw werk zo kort mogelijk te houden. Geen enkele reguliere uitgever kan even snel uitgeven als sommige schrijvers schrijven. MARKTCORRUPTIE is in dat opzicht dus ook een broodnodige uitlaatklep, om tijdig nieuw werk te kunnen ventileren. Bacterial Girl is een chapbook met poëzie en houtskooltekeningen, gedichten die idealiter aanleiding vormen tot de tweede bundel van Dominique. We noemen het boekje zelf een ‘duister ecologisch epos’: na een niet nader gespecificeerde ecologische ramp staat de mens niet langer centraal (als dat ooit het geval was). Nieuwe, gemuteerde levensvormen overwoekeren alles en de grens tussen levende, dode, ondode, bestaande en fictieve wezens vervaagt. De poëzie is geïllustreerd met tekeningen die Dominique zelf maakte, van half-imaginaire planten. Mark Baumer is dood bevat de eerste 6 pagina’s poëzie van de bundel die Vloekschrift (het balanseer, 2017) moet opvolgen. Het eindresultaat wordt een hysterische, ononderbroken giga-tekst van exact 100 pagina’s. In Mark Baumer is dood rouwen de woorden om het verlies van de jonge Amerikaanse dichter-activist, Mark Baumer. Verlies, woede, schaamte en desondanks een zoektocht naar zelf-legitimering, hoop en horizon, daarmee wordt de tekst getypeerd.

 

Een derde, en iets groter en rijkelijker opgevatte uitgave is M.A.L.E.F.I.C.I.A. , dat deel uitmaakt van een groter, multimediaal project, dat ook performances omvat. Het gaat om een onderzoek naar de manieren waarop hekserij en magie betekenisvol kunnen zijn in een hedendaagse context – in de politieke, economische, ecologische, culturele omstandigheden van vandaag. Meer concreet wil ik onderzoeken hoe hekserij een vorm van verzet kan zijn tegen de oppressieve structuren van kapitaal en patriarchaat. Het project spitst zich specifiek toe op de relatie tussen hekserij en technologie. Hoewel technologische objecten niet inherent goed of slecht zijn, is het wel zo dat technologieën die ontwikkeld zijn binnen een kapitalistisch en patriarchaal systeem, niet neutraal zijn. Het ‘affe’ object dat voor ons ligt (een MacBook of een smartphone, bijvoorbeeld) is er natuurlijk niet altijd geweest: het is ergens in elkaar gezet, er zitten bepaalde materialen in die ergens vandaan komen, er zijn financiële transacties en productieprocessen aan voorafgegaan,… Al die dingen blijven voor ons grotendeels onzichtbaar, verborgen achter het gepolijste design van een interface. Daarnaast is het ook zo dat deze objecten en technologieën (zoals het Cambridge Analytica-schandaal recent nog eens pijnlijk duidelijk maakte) ook worden ingezet om persoonlijke data van gebruikers te oogsten, op manieren waarover we zelf doorgaans heel weinig controle hebben (als we er überhaupt al van op de hoogte zijn). Magie kan die verborgen zone openbreken: de geesten die rondzwerven in een smartphone (de geest van een Chinese fabrieksarbeider die zelfmoord pleegde, de geesten van arbeiders in de coltanmijnen, of zelfs die van de oeroude planten waaruit olie ontstaan is) opnieuw zichtbaar maken.
Om dit project enigszins een structuur te geven, bedacht Dominique het fictieve collectief M.A.L.E.F.I.C.I.A. (kort voor Magic in the Anthropocene and Late Elite-patriarchal Fossil-Fueled Industrial Capitalism and Impending Apocalypse). Deze uitgave gaat zogezegd uit van dit collectief zelf. Er staan handleidingen in voor rituelen (bv. een magische zalf die het gezicht van de drager onherkenbaar moet maken voor gezichtsherkenningssoftware), die Dominique dus ook heeft uitgevoerd als performances. Daarnaast staan er ook enkele literaire bijdragen in, ook met een occulte inslag: een gedicht van Gentse dichter en kunstenaar Isabel Verhulst, en een tekst van Nederlandse schrijver Nadia de Vries.

 

 

Ten slotte gaven we ook Cyclic dependencies uit, een chapbook van de dichter Robin Ramael. Cyclic Dependencies twijfelt tussen tegenpolen. Het omvat twee Engelstalige teksten, twee aanklachten en dromen die op elkaar inspelen. Er is een zucht naar een vergevingsgezinde gemeenschap; een soortement queer family als verdediging tegen het externe. Daarna waarom die bevrijding zo moeilijk is, hoe een op zichzelf en de omgeving inwerkende waanzin dat utopische steeds tegenhoudt, aan relaties vreet en toch de nood aan persoonlijke verantwoordelijkheid blootlegt. Het antwoord zit in geen van de twee, maar in de wisselwerking van afhankelijkheden ertussen.

 

Om de geboorte van al deze corrupties te eren en te vieren, organiseren we op zondag 20 mei in Gent een launch-event van Marktcorruptie, dat tegelijkertijd ook de presentatie van M.A.L.E.F.I.C.I.A. is. Omdat we een klassieke boekpresentatie wilden vermijden, zal het eerder de vorm aannemen van een viering of een ritueel. We vieren niet alleen de geboorte van Marktcorruptie en M.A.L.E.F.I.C.I.A., maar ook de overwinning op de winter en de heropleving van de aarde. 20 mei is het Pinksteren, maar lang voordat het Christendom deze datum in gebruik nam, vierden vele volkeren (zoals de Galliërs en de Kelten) op of rond deze datum al heidense vruchtbaarheidsfeesten. De Oude Egyptenaren vierden de terugkeer van Isis (de godin van onder andere vruchtbaarheid, magie en wijsheid) na de 50 dagen durende tyrannie van Seth, de koning van de Onderwereld. Naar deze oude gebruiken verwijzen we dus ook deels.

Concreet zullen er voordrachten en/of rituele interventies plaatsvinden van verschillende auteurs (Nadia de Vries, Isabel Verhulst, wijzelf). Daarnaast is er ook ruimte voor alle aanwezigen om bijdragen te leveren, gepland of spontaan, in welke vorm dan ook. Er zal eten zijn, en wijn, ter ere van Dionysos. Ten slotte zal er natuurlijk ook de gelegenheid zijn om onze uitgaven te bekijken en te kopen.

Het hele gebeuren zal plaatsvinden om 16u, onder de grote beukenboom in het De Smet-De Naeyerpark (aan de kant van de Congreslaan), te Gent. Iedereen is van harte welkom.







Gerelateerde berichten





More Story

Les VoiZines - Zine Happening IV in het MIAT

Onze vrienden van Les Voizines palmen dit jaar het MIAT in voor de vierde editie van het zinefestival Zine Happening. Met allerhande...