Schrijf je in voor de 24h Comics Square (Open Call)
6 mei 2020 


¡ open call aan alle stripmakers !

24hcsquare-2(English version of this text below)

Voel je je een beetje opgesloten de laatste tijd? Mist u de levendigheid van vernissages, de kameraadschap van een drukbezette kunststudio?  Hoewel we deze dingen momenteel nog niet kunnen terugbrengen naar de realiteit, zijn we een virtuele ontmoeting aan het opzetten voor stripmakers.

Pulp deLuxe en Tieten Met Haar presenteren: 24h Comics Square

Dit online evenement vindt plaats van zaterdag 16 mei (vanaf 18u (CET)) tot zondag 17 mei.

De uitdaging is eenvoudig:

  1. Schrijf u in met een link naar uw website en/of Instagram-account.
  2. Maak gedurende de 24h Comics Square een afgewerkt verhaal van 12 pagina’s in 24 uur, thema naar keuze, vierkant (square) formaat.
  3. Uw website/instagram wordt gelinkt op Pulp deLuxe waar u ook het werk van anderen kunt zien.

Na bevestiging van uw inschrijving krijgt u een uitnodiging voor de Jitsi Meeting Room* die het hart van het evenement zal vormen.

Tijdens die 24 uur vindt u de andere deelnemers op de 24h Comics Square (op Jitsi*) ! Deel een praatje en een drankje. Kom binnen wanneer u wilt. Vertrek wanneer u wilt en kijk uit voor een miniconcert om uw tekenstemming op peil te houden.
In principe een beetje virtueel Montmartre, maar dan met stripmakers! En volledig besmettingsvrij.

Indien u geen stripmaker bent kan u de 24h Comics Square volgen via de live stream op Pulp deLuxe.

Inschrijven kan tot donderdag 14 mei om middernacht (CET).

Be there, don’t be there, either way it’ll be a square.

* Jitsi is een online video conferencing tool (zoals Zoom) die je zowel via de Jitsi Meet app op je smartphone of in je browser (Chrome) op je desktop kan openen, zie https://jitsi.org/jitsi-meet/

 

 

 


24hcs2¡ open call to all comics artists !

Are you feeling a little boxed in lately? Are you missing the liveliness of gallery openings, the camaraderie of a busy art studio?  While we can’t bring these things back to reality, we’re setting up a virtual meet up for comic artists.

Pulp deLuxe and TMH present : 24h Comics Square 

This online event will take place on the 16th of May (starting at 18h (CET)) until the 17th of May.

The challenge is simple:

  1. Subscribe with a link to your website and/or Instagram page.
  2. Make during the 24h Comics Square a finished story of 12 pages in 24 hours, theme of your choice, square format.
  3. Your page will be linked on Pulp deLuxe where you can also see others people’s work listed.

After confirmation of your subscription you will get an invitation for the Jitsi Meeting Room* which will be the heart of the event.

During the 24 hours, find other participants on the 24h Comics Square (on Jitsi*)! Share a chat and a drink, come in when you want, leave when you want and watch out for a mini concert to keep your drawing moods up.
Basically a lil virtual Montmartre but with comic artists! And totally contamination free.

If you are not a comic artist, you can follow the 24h Comics Square via the live stream on Pulp deLuxe.

Registration is possible until Thursday 14 May at midnight (CET).

Be there, don’t be there, either way it’ll be a square.

* Jitsi is an online video conferencing tool (such as Zoom) that you can access via the Jitsi Meet app on your smartphone or in your browser (Chrome) on your desktop, see https://jitsi.org/jitsi-meet/.

 

 Gerelateerde berichten

GRID: de jury

GRID: de jury

23 april 2024 
0
More Story

Het Verhoor: Serge Baeken

Onlangs konden we op Pulp deLuxe genieten van Parade, een kortstrip van Serge Baeken die ons terug katapulteerde naar zijn...