Het Verhoor: Roy Savelkouls
13 juni 2021 


Een sociaal werker die via een opleiding Stripauteur bij Syntra zijn intrede maakt in de stripwereld met een allegorisch verhaal over de innerlijke strijd met het geweten. Het overkwam Roy Savelkouls die vorige week zijn debuut maakte op Pulp deLuxe met zijn kortstrip Clement. Tijd om eens nader kennis te maken.

door Rebecca van Bockel

verhoor-roy2

Wat moet de lezer weten over jou?
Ik woon in Maastricht, waar ik ook geboren en opgegroeid ben. Een van mijn grote interesses is de mens in zijn of haar maatschappelijke context. Dat bracht mij bij mijn studies Sociaal Werk in Nederland en Sociologie in Leuven. Ik raak geprikkeld door thema’s en vraagstukken in de sociologie, maar ook in de filosofie. Bepaal je als mens zelf je handelen of wordt dit handelen in gang gezet door je omgeving, de sociale structuren waar je deel van uit maakt of zelfs door genetische factoren? Bestaat er iets als vrije wil?

Het had voor mij altijd iets magisch dat er werelden konden ontstaan, enkel gebruikmakend van papier en tekenmateriaal.

Dat zijn heel veel vragen zonder een verlossend antwoord, maar het biedt wel stof voor veel verhalen die proberen een antwoord te bieden, verhalen die verweven raken in mijn dagdromen. Het gemijmer probeer ik te vangen in woorden en tekeningen.

Je kortstrip Clement gaat over een gewone man die plots op straat zijn geweten tegenkomt. Hoe ben je op het idee voor je verhaal gekomen?
Ik ben erg geïnteresseerd in ethiek, in de waarden en normen die we allemaal bewust en onbewust hanteren en die goed en slecht definiëren. Denkend over ethiek ontstond er een wisselwerking van gedachtes die intuïtief in me opkwamen. Verder had ik het hoofd van de ‘nepagent’ al in mijn schetsboek staan en had ik sterk de neiging daar iets mee te doen.

 

Uiteindelijk ontstond het idee om een allegorisch verhaal te maken over iemand in een innerlijke strijd met het prangende geweten. Er is een plotselinge confrontatie, ontkenning, het rationaliseren of ‘goedpraten’ en het toegeven. Dat toegeven is niet makkelijk, maar pijnlijk want het krenkt het ego. Echter werkt het ook louterend en daarmee bevrijdend. Clement wordt geslagen, maar tegelijkertijd ‘verlost’ van de agent.

De strip bevat een wat filosofisch en banaal sfeertje en de stijl doet een beetje denken aan het werk van Olivier Schrauwen. Ben je geïnspireerd door zijn werk en zo niet, naar welke striptekenaars kijk je op of inspireren jou?
Dat de strip een associatie oproept met het werk van Olivier Schrauwen beschouw ik als een groot compliment! Ik ben zeker geïnspireerd door zijn werk. Hij weet humor, ontroering en absurdisme op zo’n manier te combineren dat er onverwachte, maar natuurlijke wendingen ontstaan in een verhaal.

 

Wanneer ik een boek heb uitgelezen, zet ik het in een rek bij mijn tekentafel zodat ik er achteraf nog eens goed in kan kijken. Dit geeft me de kans om het verhaal te overdenken, tekeningen te bekijken en er inspiratie uit te putten. Nu staat daar Systeemvoorkeuren van Ugo Bienvenue. Daarvoor was het Nooit meer alleen van Ephameron. Twee boeken met heel verschillende stijlen, maar beiden magistraal en elk inspirerend op eigen wijze.

Hoe ben je begonnen met (strip)tekenen?
Dat begon al heel jong. Ik maakte een soort spin-offs van stripreeksen die ik graag las en ging vervolgens eigen personages en verhalen bedenken. Het had voor mij altijd iets magisch dat er werelden konden ontstaan, enkel gebruikmakend van papier en tekenmateriaal.

Later legde ik mij meer toe op het schrijven, maar daarin miste ik de mogelijkheden en de kracht van het beeld. Striptekenen is uiteindelijk de meest directe manier om mijn verbeelding en fantasie te kunnen weergeven.

 

Zit er een beetje een Clement in jou?
Er zit meer dan een beetje Clement in mij.  Ik kan mijzelf goed misleiden, maar ik heb ook zeker een sterk geweten en daarmee dus evengoed de figuur van de agent in mij. Het geweten dat zich aandient, het willen goedpraten, maar ook het uiteindelijke besef dat je jezelf niet kunt misleiden. Bij het maken van een verhaal spelen eigen ervaringen op een of andere manier altijd wel een rol.

Mogen we in de toekomst nog meer werk van je verwachten?
Er kan zeker nieuw werk worden verwacht. Ik ben op dit moment bezig met twee kortverhalen en ik heb hersenspinsels voor een groter verhaal. Ook ben ik sinds kort te vinden op Instagram.

Clement op Pulp deLuxe »
Profiel Roy Savelkouls »Gerelateerde berichten

More Story

Het Verhoor: Aimée de Jongh over Dagen van Zand

Aimée de Jongh is al een heel eind geen onbekende naam meer in de stripwereld. Meer nog, ze is ondertussen een internationaal...